Υποτροφίες για σπουδές στην Τουρκία

Υποτροφίες για σπουδές στην Τουρκία

Η Κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε ξένους υπηκόους για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε τουρκικά πανεπιστήμια. Η…