Συνεργασία Α.Π.Θ. με Canakkale Onsekiz Mart University

Στο πλαίσιο επιστημονικής συμφωνίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Canakkale Onsekiz Mart University θα πραγματοποιηθούν μαθήματα τουρκικής γλώσσας σε προπτυχιακούς…