Δικηγορικός Σύλλογος Χίου: Πρωτοβουλία για τη μη δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων στην Τουρκία

Δικηγορικός Σύλλογος Χίου: Πρωτοβουλία για τη μη δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων στην Τουρκία

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, εναρμονιζόμενος με αντίστοιχη πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενάντια στη δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων στην Τουρκία, απηύθυνε σχετική…