Καθαρίζοντας τον μολυσμένο Βόσπορο

Καθαρίζοντας τον μολυσμένο Βόσπορο

Η Κωνσταντινούπολη έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια πόλη με πληθυσμό της τάξης των 15 εκατομμυρίων κατοίκων και πρόσβαση στη θάλασσα. Η μαζική αύξηση του…