Bilişim Teknolojileri Projesi Atina’da Başladı

Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen “Digiital Yeterliliklerin Arttırılması” projesinin uluslar arası faaliyetleri Atina’da başladı.

1 Ocak 2012’de başlayıp 31 Aralık 2014’de tamamlanacak proje 579 bin 22 Euro bütçeye sahip olup,

sekiz iş paketinden oluşuyor. 11 farklıAB üyesi ülkeden 14 kuruluşun yer aldığı bu ağ kurma projesinin ilk izleme ve değerlendirme toplantısı 11-13 Ocak 2012 tarihleri

kapsamında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlendi. Atina’da bulunanGaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Burhan Akyılmaz, toplantıda yaptığıkonuşmada, günümüzde hem bilginin kapsamının hem de teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla değiştiğini ve yayıldığını belirtti. Bu değişimin doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilediğini anlatan Burhan Akyılmaz, “Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar, bilişim teknolojilerinin vazgeçilmezliği, eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının arayışına yönlendirmiştir” dedi.

Çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile eğitimdeki önemini iyice arttıran bilişimteknolojilerinin Türkiye’de her derecedeki eğitim kurumlarında kullanıldığını belirten Akyılmaz, hem kamu hem de özel sektörün eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve internet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara ve projelere başladığını anlattı.

FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi) projesiyle bu anlamda en büyük yatırımı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığını kaydeden Akyılmaz, toplantıdaki sunumunda, donanım ve yazılım altyapısının sağlanması, eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, öğretim programlarında etkin BT kullanımı, öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitimi, bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT kullanımı konusunda Avrupa’da eğitim sektöründe çalışan bilişim uzman ve eğitim yöneticilerine bilgi verdi. – GAZİANTEP