Αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τουρκικού Ινστιτούτου Στατιστικής (TurkStat), το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 15,3 % το μήνα Νοέμβριο, φτάνοντας τα 6,9 δισ. ευρώ (8,3 δισ. δολ) από 5,97 δισ. ευρώ (7,2 δισ. δολ) που ήταν τον Νοέμβριο του 2013. Συγκεκριμένα, οι τουρκικές εξαγωγές κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 7,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, φθάνοντας τα 10,87 δισ. ευρώ (13,1 δισ.δολ), ενώ οι τουρκικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2% συγκρινόμενες με το Νοέμβριο του 2013, φτάνοντας τα 17,79 δισ. ευρώ (21,45 δισ.δολ). Η αύξηση αυτή των τουρκικών εισαγωγών οφείλεται στις εισαγωγές χρυσού, οι οποίες το Νοέμβριο 2014 ανήλθαν σε 2,1 δισ. δολ. (ο μέσος όρος εισαγωγών χρυσού την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 ήταν 0,5 δισ. δολ). Το μεγαλύτερο μέρος των τουρκικών εισαγωγών (77,7%) ήταν βιομηχανικά προϊόντα. Ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών για το μήνα Νοέμβριο ήταν 61,2% (τον Νοέμβριο 2013 ήταν 66,3%).

Ειδικότερα, το εξωτερικό εμπόριο μεταξύ ΕΕ – Τουρκίας διαμορφώθηκε ως εξής: Οι τουρκικές εξαγωγές προς χώρες – μέλη ΕΕ μειώθηκαν κατά 8,3% κατά το μήνα Νοέμβριο, ανερχόμενες σε 4,77 δισ. ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα του 2013 ήταν 5,16 δισ. ευρώ. Το 44,1% των συνολικών τουρκικών εξαγωγών κατευθύνθηκαν προς κράτη – μέλη της ΕΕ κατά τον Νοέμβριο του 2014 (έναντι ποσοστού 43,7% τον Νοέμβριο του 2013). Οι τουρκικές εισαγωγές από ΕΕ τον Νοέμβριο ήταν 5,94 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2013 που ήταν 6 δισ. ευρώ.

Σημαντικότεροι εξαγωγικοί εταίροι της Τουρκίας το μήνα Νοέμβριο ήταν η Γερμανία (1,05 δισ. ευρώ/ 1,26 δισ.δολ), το Ιράκ (0,78 δισ. ευρώ /0,94 δισ.δολ), το οποίο κατά το Νοέμβριο ξανακέρδισε τη δεύτερη θέση που είχε απωλέσει τους τελευταίους μήνες, το Ηνωμένο Βασίλειο (0,7 δισ. ευρώ /0,84 δισ. δολάρια), και η Ιταλία (δισ. ευρώ 0,52/0,63 δισ.δολ). Κυριότεροι εισαγωγικοί εταίροι για το μήνα Νοέμβριο ήταν η Ρωσία (2,07 δισ. ευρώ /2,5 δισ.δολ), η Κίνα (1,9 δισ. ευρώ /2,29 δισ. δολ), η Γερμανία (1,59 δισ. ευρώ /1,91 δισ. ολ), η Γερμανία (δισ. ευρώ 1,58 δισ. ευρώ /1,9 δισ. δολ) και η Ιταλία (0,97 δισ. ευρώ /1,17 δισ. δολ).

Αναφορικά με το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Τουρκίας κατά το μήνα Νοέμβριο 2014, σημειώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές που καταγράφηκαν το μήνα αυτό, έφτασαν τα 295,1 εκατ.ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (282 εκατ.ευρώ), ενώ κατά τον ίδιο μήνα οι τουρκικές εξαγωγές στην Ελλάδα μειώθηκαν σε 102,7 εκατ.ευρώ από 113,3 εκατ.ευρώ κατά το μήνα Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεταβολή -9,4 %
Συγκεντρωτικά για το 11μηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013 και σύμφωνα με τη τ/στατιστική Υπηρεσία παρατηρούνται α) μείωση του εμπορικού μας πλεονάσματος με τη Τουρκία κατά 11,7% ( από 1,97 δισ.ευρώ σε 1,77 δισ.ευρώ), β) μείωση των ελληνικών μας εξαγωγών κατά 3% (από 2,94 δισ.ευρώ σε 2,84 δισ.ευρώ) και γ) αύξηση των τουρκικών εξαγωγών προς τη χώρα μας κατά 11% (από 967 εκατ ευρώ σε 1,07 δισ.ευρώ).

Και κατά το Νοέμβριο τα πετρελαιοειδή κατέλαβαν και πάλι το μεγαλύτερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία (66,2%), ανερχόμενα σε αξία στα 195,5 εκατ. ευρώ, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 214,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας από μήνα σε μήνα μείωση 8,8%. Συγκρινόμενες οι ελληνικές εξαγωγές πετρελαιοειδών του Νοεμβρίου 2014 με τις αντίστοιχες του Νοεμβρίου 2013, παρουσιάζουν μείωση 16%. Παρατηρείται ότι ενώ υπήρξε αύξηση συνολική των εξαγωγών μας, οι εξαγωγές των πετρελαιοειδών υπέστησαν μείωση, πράγμα που σημαίνει ότι αυξήθηκαν άλλες κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων μας.

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες εξαγωγές μας προς Τουρκία κατά το μήνα Νοέμβριο ήταν: πλαστικά (17,6 εκατ. ευρώ, σύνθεση 6%), βαμβάκι (46 εκατ. ευρώ, σύνθεση 15,6%), αλουμίνιο (5,4 εκατ. ευρώ, σύνθεση 1,8%), λέβητες και μηχανολογικός εξοπλισμός (5,4 εκατ. ευρώ σύνθεση 1,8%), χαλκός και προϊόντα αυτού (3,1 εκατ. ευρώ, σύνθεση 1%) και λιπάσματα (3,3 εκατ. ευρώ, σύνθεση 1.1%)

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Άγκυρας

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία