Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης: «Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου από την αρχαία εποχή έως σήμερα»

open-uni-thessaloniki

Αρχίζουν τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 οι εγγραφές για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του Ανοιχτού Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τη συμπλήρωση των τμημάτων (150 συμμετέχοντες και 100 αναπληρωματικοί).

Για το εαρινό εξάμηνο, έχουν προγραμματιστεί οι εξής θεματικοί κύκλοι: «Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου από την αρχαία εποχή έως σήμερα», Δευτέρα 19:00-21:00 και Κύκλος Θεολογικών Μαθημάτων: «Θεολογικά και Θρησκευτικά ρεύματα στη Θεσσαλονίκη από τον α΄ έως τον κ΄ μ.Χ αιώνα», Τετάρτη 19:00-21:00. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Πλατεία Ιπποδρομίου.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 με τον κύκλο «Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου από την αρχαία εποχή έως σήμερα» και την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 με τον κύκλο Κύκλος Θεολογικών Μαθημάτων: «Θεολογικά και Θρησκευτικά ρεύματα στη Θεσσαλονίκη από τον α΄ έως τον κ΄ μ.Χ αιώνα».

«Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου από την αρχαία εποχή έως σήμερα»
Επιστημονικός υπεύθυνος:  Παντελής Σαββίδης Μαθηματικός – Δημοσιογράφος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ

Κύκλος Θεολογικών Μαθημάτων: «Θεολογικά και Θρησκευτικά ρεύματα στη Θεσσαλονίκη από τον α’ έως τον κ΄ μ.Χ αιώνα»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Καθηγητής Παλαιάς και Βιβλικής Εβραϊκής Γλώσσας, Κοσμήτωρ Θεολογικής Α.Π.Θ.

Στους κύκλους των διαλέξεων έχουν δικαίωμα εγγραφής οι ενήλικες, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν και τους δυο κύκλους. Μετά το τέλος του προγράμματος, χορηγείται βεβαίωση εγγραφής κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία μας. Τόσο η εγγραφή όσο και η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται ηλεκτρονικά από Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 09:00π.μ μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων, βάσει των οδηγιών που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή αυτοπροσώπως θα κατατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Προγραμμάτων και Διά βίου Μάθησης, Κ. Καραμανλή 38β, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00. Ακόμη, μπορούν να γίνονται και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2310 841962, 2310 840295.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων. Τις εργασίες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου συντονίζει Ομάδα Έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης που τελεί υπό τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας & Αθλητισμού, Έλλη Χρυσίδου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr/openuni