Ανάληψη έργου στην Τουρκία από την ελληνική εταιρεία Ελλάκτωρ

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ,  θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, έχοντας συμμετοχή 51% ως Leader, υπέγραψε σε  κοινοπραξία με την τουρκική εταιρεία ARBIOGAZ, σύμβαση για την κατασκευή έργου στην Τουρκία.

Το έργο είναι «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ) – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ» και η περίοδος κατασκευής του είναι 36 μήνες.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 25,4 εκατ. ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.