Αιτήσεις για την εισαγωγή στις σχολές ξεναγών Αθηνών και Θεσσαλονίκης (εξετάσεις και στην τουρκική γλώσσα)

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή μέχρι πενήντα (50) σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθηνών & Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, αυτοπροσώπως τις εργάσιμες ημέρες, από 3 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα μέχρι την 28 Σεπτεμβρίου 2012,ημέρα Παρασκευή και ώρες από 9π.μ. έως 13 μ.μ. ,ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στις παρακάτω διευθύνσεις :

  • Για την Σχολή Ξεναγών Αθηνών : Μεγάλου Αλεξάνδρου  96-98 & Πλαταιών, Τ.Κ. 10435 , Μεταξουργείο.
  • Για την Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης: Ιλιάδος 9-11, Τ.Κ. 54641.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης καθώς και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης από τις παραπάνω διευθύνσεις των Σχολών Ξεναγών, στις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Είναι επίσης δυνατή η εκτύπωση των δυο  αυτών εντύπων από τον δικτυακό τόπο του Ο.Τ.Ε.Κ.

Στις γλώσσες εκτός των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών Ισπανικών και Ρωσικών, η εξέταση γίνεται από εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ο.Τ.Ε.Κ. και πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι μοριοδοτούνται με ποσοστό 10% επί του τελικού Μ.Ο. των μαθημάτων οι υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένη γνώση μιας από τις παρακάτω σπάνιες γλώσσες: Κινεζικά, Κορεατικά, Εβραϊκά, Πολωνικά, Νορβηγικά, Σλοβακικά, Τσεχικά, Ουγγρικά, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Δανέζικα, Βουλγάρικα, Αραβικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Τουρκικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ιαπωνικά και Πορτογαλικά.

Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται:

  • Κεντρική Υπηρεσία Ο.Τ.ΕΚ.,  Γραφείο Ξεναγών 6ος όροφος Γραφείο 11, Δραγατσανίου 4,  Τ.Κ. 10559,  τηλ.. 210-3224569.
  • Σχολή Ξεναγών Αθηνών : Μεγάλου Αλεξάνδρου  96-98 & Πλαταιών Μεταξουργείο,  Τ.Κ. 10435 , τηλ. 210-3417485
  • Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης: Ιλιάδος 9-11, Τ.Κ. 54641,  τηλ. 2310887595

GRTRnews