Οι αγγελίες από ιδιώτες δημοσιεύονται δωρεάν. Από εταιρείες δημοσιεύουμε δωρεάν μόνο αγγελίες για εργασία. Ο ιστοχώρος GRTR.news δε φέρει καμμία ευθύνη για τις αγγελίες που δημοσιεύονται στις σελίδες του.


 

Πωλείται το συλλεκτικό βιβλίο İşte Geliyor Kurtuluş – Έρχεται το Κουρτουλούς. Η έκδοση είναι δίγλωσση, ελληνικά και τουρκικά και έχει ως θέμα την ανθρωπιστική βοήθεια της Τουρκίας προς την Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (περισσότερα για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε σε σχετικό άρθρο στα ΝΕΑ). Παραλαβή μόνο Αθήνα. Πληροφορίες στο email: filgr@outlook.com

kurtulus


 

Πωλείται το βιβλίο Ευρετήριο και Χάρτης των αρχαίων πόλεων της Δ. Μικρασίας (Κουβαρά Ελευθερίου). Το βιβλίο περιέχει και χάρτη μεγέθους 87 Χ 58 εκ. Σπάνιο βιβλίο με πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Παραλαβή από Αθήνα.
Πληροφορίες στο email: filgr@outlook.com

eyretirio-mikras-asias

 

Οι αγγελίες από ιδιώτες δημοσιεύονται δωρεάν. Από εταιρείες δημοσιεύουμε δωρεάν μόνο αγγελίες για εργασία. Ο ιστοχώρος GRTR.news δε φέρει καμμία ευθύνη για τις αγγελίες που δημοσιεύονται στις σελίδες του.