Επιχειρηματικό Forum Ελλάδας-Τουρκίας: Oμιλία κ. Αdnan Saka, προέδρου Επιμελητηρίου Αliaga