Επιχειρηματικό Forum Ελλάδας-Τουρκίας: Oμιλία κ. Αdnan Saka, προέδρου Επιμελητηρίου Αliaga

Oμιλία κ. Αdnan Saka, προέδρου Επιμελητηρίου Αliaga στο Επιχειρηματικό Forum Ελλάδας-Τουρκίας
Επιμελητήριο Λέσβου, 24 Ιουνίου 2012

(Video Γιώργος Παπαδόπουλος – VCL)