Φθινοπωρινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 2011: Ελλάδα και Τουρκία σε μία διευρυμένη Ευρώπη που αλλάζει – Ποιος ο ρόλος της ΕΕ;

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Center for Global Politics- ΕΛΙΑΜΕΠ

Φθινοπωρινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 2011 (Fall School): Ελλάδα και Τουρκία σε μία διευρυμένη Ευρώπη που αλλάζει – Ποιος ο ρόλος της ΕΕ;

Το Center for Global Politics του Freie Universität στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Ελλάδα και Τουρκία σε μια διευρυμένη Ευρώπη που αλλάζει – Ποιος ο ρόλος της ΕΕ;. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 7-20 Νοεμβρίου 2011 και η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. Εκτός από το ακαδημαϊκό σκέλος, έχουν προγραμματιστεί κοινωνικές δραστηριότητες στην Αθήνα. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το Φθινοπωρινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πάρουν τρεις διδακτικές μονάδες, βάσει του European Credit Transfer System (ECTS) και θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Sabancı University, το Koç University και το Freie Universität Berlin.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και ενισχύεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής και μπορεί να προσφερθεί οικονομική βοήθεια στους φοιτητές που βρίσκονται εκτός Αθηνών. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να καλύψουν μόνοι τα έξοδά τους.

Θέματα

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, στις επτά θεωρητικές ενότητες και σε ένα πρακτικό παιχνίδι προσομοίωσης, πηγάζουν από τις εξελίξεις και τη δημόσια συζήτηση για τα νέα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον του 21ου αιώνα. Οι συγκεκριμένες ενότητες είναι:

  • Νέες προσεγγίσεις σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής
  • Η ΕΕ μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας: Διεύρυνση και Εμβάθυνση
  • Ζητήματα παγκόσμιας διακυβέρνησης
  • Τουρκική πολιτική και ευρωπαϊκές σχέσεις
  • Η ΕΕ μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας: Εξωτερική Δράση – η ελληνική άποψη
  • Μετανάστευση και ευρωπαϊκές πολιτικές
  • Παιχνίδι προσομοίωσης: ευρωπαϊκές πολιτικές ασύλου
  • Εξελίξεις στις αγορές κεφαλαίου και τις χρηματαγορές

Εγγραφή – Επικοινωνία

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, διαθέτουν πτυχίο ή βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και γνωρίζουν άριστα αγγλικά. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν:

–          Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

–          Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

–          Αναλυτική βαθμολογία

–          Πιστοποίηση γνώσης αγγλικών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, πήρε παράταση και λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2011. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.seasonal-schools.org/onlineapplication.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα δείτε το σύνδεσμο: http://www.seasonal-schools.org/schools/greece/index.html.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ματίνα Μεϊντάνη (ΕΛΙΑΜΕΠ, email: activities@eliamep.gr).