Υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Sabanci

Το αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο Sabanci της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποτροφιών Κεμάλ Ντερβίς για Έλληνες φοιτητές. Το πανεπιστήμιο προσφέρει δύο υποτροφίες αξίας 7.000 δολαρίων ($ 700×10 μήνες) σε Έλληνες προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν σε ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ο κύριος στόχος της υποτροφίας είναι να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις  Τουρκίας-Ελλάδας.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας Erasmus.

Η αίτηση μαζί με την τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία, μια επιστολή που θα εξηγεί τους λόγους που θα ήθελε να σπουδάσει στο εν λόγω Πανεπιστήμιο και μία συστατική επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τη 15η Μαϊου 2012 (ελλιπείς ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψιν).

Αιτήσεις
Ms Evrim Gungor
Sabanci University, Orta Mahalle, Tuzla 34956 Istanbul, Turkey
tel.: +90 216 4839703, fax: +90 216 4839715
email: greece-iro@sabanciuniv.edu
http://iro.sabanciuniv.edu