Τούρκοι επιχειρηματίες ζητούν συνεταίρους στην Ελλάδα

Τούρκοι επιχειρηματίες από το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κοτζάελι (Kocaeli)μίας από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές πόλεις της Τουρκίας, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επισκεφθούν την Ελλάδα για να έχουν επαφές με Έλληνες επιχειρηματίες και ελληνικές εταιρείες σε κάθε κλάδο της οικονομίας, που επιθυμούν να συνάψουν συνεργασίες.

Σκοπός των επαφών τους θα είναι οι κοινές επενδύσεις, εξαγορές, συνεταιρισμοί, σύσταση νέων εταιρειών, εισαγωγές – εξαγωγές, καθώς και σύναψη κάθε είδους εμπορικών σχέσεων.

ADVERT

Μέσα στον Απρίλιο του 2012, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο του Εμπορικού ακολούθου της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα Αλί Ιρφάν Σακαλίογλου θα διοργανωθεί εκδήλωση υπό την αιγίδα του Εμπορικού Τμήματος της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου θα δοθεί δυνατότητα στους Τούρκους και Έλληνες επιχειρηματίες να συναντηθούν και να συζητήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, προσκαλούνται οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: μηχανήματα, κατασκευαστικά υλικά, χημικά προϊόντα, είδη υγιεινής, ανταλλακτικά αυτοκινητοβιομηχανίας, πλαστικά προϊόντα, ξενοδοχειακός εξοπλισμός-ξενοδοχειακές μονάδες, τουρισμός, ενέργεια κ.α.

ADVERT

Oι εταιρείες και οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2011 στο φαξ 210 72 42 948 ή στο e-mail dtati@otenet.gr.

Κατόπιν των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και σε συντονισμό τόσο με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κοτζάελι, όσο και με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, θα καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία της εκδήλωσης, η οποία και θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερομένους.