Σύσταση Κοινής Επιτροπής Ελλάδος-Τουρκίας για συνεργασία στον Έβρο

Σε συνέχεια της κοινής δήλωσης συνεργασίας που υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη και του υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Τουρκίας Veysel Eroglu, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην Aγκυρα στις 2 Νοεμβρίου 2010.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του ΥΠΕΚΑ, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του ΥΠΕΞ, ήταν ο ειδικός γραμματέας υδάτων του ΥΠΕΚΑ, Ανδρέας Ανδρεαδάκης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της σύστασης της, προβλεπόμενης από τη Δήλωση, Κοινής Επιτροπής και συμφωνήθηκαν η σύνθεση της Επιτροπής, ο σκοπός της και ο τρόπος λειτουργίας της.

Ειδικότερα, με βάση το κοινό κείμενο που διαμορφώθηκε, συστήνεται δωδεκαμελής Επιτροπή, με έξη μέλη από κάθε πλευρά, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση της συνεργασίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, καθώς και διαχείρισης των πλημμυρών στη λεκάνη του Έβρου, με βάση και τις αρχές που θέτουν οι σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, ενώ από την Τουρκική πλευρά θα συμμετέχουν πέντε εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο και στις συναντήσεις είναι δυνατό κατά περίπτωση να προσκαλούνται εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήσει ομάδες εργασίας για τη διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων.

Κατά τη συνάντηση αναγνωρίστηκε και η αναγκαιότητα διεύρυνσης της συνεργασίας, ιδίως στο θέμα της διαχείρισης των πλημμυρών, με συμμετοχή και της Βουλγαρικής πλευράς. Η Ελλάδα θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία να προωθήσει την τριμερή αυτή συνεργασία, στο πλαίσιο της Κοινής Διακήρυξης Ελλάδος-Βουλγαρίας που υπεγράφη στη Σόφια τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.