Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Μέσω του προγράμματος «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές συνεργασίες».

Η συνεργασία με την Τουρκία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη ενθαρρύνεται με την υλοποίηση του προγράμματος «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές συνεργασίες» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας, που χρηματοδοτεί κοινά ερευνητικά έργα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης διμερούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας 2010-2011, κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία προς αξιολόγηση συνολικά 119 προτάσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν 29 για χρηματοδότηση. O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 420.000 ευρώ.

Οι προτάσεις αυτές εντάσσονται στις Περιφέρειες Στόχου 1 (Αν. Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα), Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στους ερευνητικούς τομείς που καλύπτονται και τα έργα που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται:

– Επιστήμη περιβάλλοντος, σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές: στον τομέα αυτό χρηματοδοτήθηκαν έργα με αντικείμενο την έρευνα για την ατμοσφαιρική και τη θαλάσσια ρύπανση, την αποικοδόμηση των ρύπων, την πρόγνωση σεισμών, την προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές, τα βιοαπόβλητα, τα καινοτόμα φωτοενεργά υλικά.

– Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργειες: στον τομέα αυτό χρηματοδοτήθηκαν έργα με αντικείμενο την οξίνιση των ωκεανών και τον ευτροφισμό των θαλασσών.

– Βιοτεχνολογία με έμφαση σε εφαρμογές υγείας και γεωργίας: στον τομέα αυτό χρηματοδοτήθηκαν έργα με αντικείμενο τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες των δευτερογενών μεταβολιτών, τις ενδοκρινικές διαταράκτες, την μοριακή και οικολογική ποικιλομορφία των παρασιτοειδών, την ΜUSK μυασθένεια και τον καρκίνο.

– Πληροφορική και τεχνολογίες επικοινωνιών και η επίδρασή τους σε κοινωνικά και διοικητικά θέματα: στον τομέα αυτό χρηματοδοτήθηκαν έργα με αντικείμενο τον παγκόσμιο ιστό β’ γενιάς και τα πληροφοριακά συστήματα.

– Έρευνα και Ανάπτυξη στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας: στον τομέα αυτό χρηματοδοτήθηκε ένα έργο με αντικείμενο την αύξηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων πυριτίου.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας προχωρούν στις διαδικασίες καταβολής των ποσών της χρηματοδότησης.