Συνεργασία Α.Π.Θ. με Canakkale Onsekiz Mart University

Στο πλαίσιο επιστημονικής συμφωνίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Canakkale Onsekiz Mart University θα πραγματοποιηθούν μαθήματα τουρκικής γλώσσας σε προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. κατά το χρονικό διάστημα 17 Μαρτίου-18 Απριλίου 2011.

Τα μαθήματα θα διδαχθούν από καθηγήτρια του Canakkale Onsekiz Mart University και θα λειτουργήσουν δύο τμήματα, αρχαρίων και προχωρημένων.

Πληροφορίες:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ