Στην Κοινοπραξία “Folli Follie Group” & “Setur Servis Turistik A.S” η διαχείριση του λιμανιού της Μυτιλήνης

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Πέτρος Αλιβιζάτος, αξιοποιώντας τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή φορέα διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Μυτιλήνης επέτυχε τη βέλτιστη δυνατή δεσμευτική προσφορά, επ’ωφελεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο κ. Αλιβιζάτος υπέγραψε την κατακύρωση του διαγωνισμού, με ετήσιο μίσθωμα 250.000 ευρώ για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Μυτιλήνης, για 40 χρόνια, βελτιώνοντας την αρχική οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι η κοινοπραξία των εταιρειών “Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική, Βιοτεχνική, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία ΑΕ”,  με διακριτικό τίτλο “Folli Follie Group” & “Setur Servis Turistik A.S” και θα αναλάβει την ομαλή και μακροχρόνια λειτουργία της μαρίνας Μυτιλήνης, η οποία θα συμβάλλει τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, όσο και στην τουριστική προβολή της Ελλάδας γενικότερα.

Θα ακολουθήσει υπογραφή της σύμβασης στη Μυτιλήνη στο άμεσο μέλλον.Κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα Μυτιλήνης στην κοινοπραξία “Folli Follie Ggroup” και “Setur Servis Turistik A.S”.