Σεμινάρια αξιολογητών προφορικού λόγου τουρκικής γλώσσας

Ενόψει της διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την πιστοποίηση της Τουρκικής γλώσσας διοργανώνονται στις 3 και 4 Μαρτίου 2012 δύο σεμινάρια (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντιστοίχως).