Ρευστοποιεί συμμετοχή της στην Τουρκία και η Eurobank

Μετά την Εθνική, η οποία έχει προγραμματίσει τη διάθεση ποσοστού 20% της Finansbank και η Eurobank ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διαθέσει πλειοψηφικό ποσοστό της συμμετοχής της στην τουρκική της θυγατρική Eurobank Tekfen, αξιοποιώντας τις υπεραξίες που έχει αποκομίσει από την αγορά της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πηγές από τη διοίκηση της Eurobank, η τράπεζα βρίσκεται σε αρχικές συζητήσεις για τη διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου της τουρκικής θυγατρικής, με την οποία θα κλείσει, υπό τις σημερινές συνθήκες, ο κύκλος των πωλήσεων μεριδίων θυγατρικών του εξωτερικού. Η ρευστοποίηση της πλειοψηφικής συμμετοχής της Eurobank στην Τουρκία κρίνεται επωφελής και διότι η αλματώδης ανάπτυξη της τουρκικής αγοράς απορροφά σημαντική ρευστότητα, την οποία η Eurobank δεν μπορεί να διαθέσει αποκλειστικά στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ειδικότερα, η διάθεση του πλειοψηφικού μεριδίου της Eurobank Tekfen θα επιτρέψει την ανακατανομή πόρων για την ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάμενων διεθνών δραστηριοτήτων της Eurobank εκτός Τουρκίας. Στις λοιπές αυτές αγορές η παρουσία της Eurobank κινείται σε ποσοστό άνω του 5%, ενώ επιπλέον πρόκειται για αγορές με ισχυρή παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων, τις οποίες η Eurobank επιθυμεί να συνεχίσει να στηρίζει.

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο δίκτυο της Eurobank στο εξωτερικό αναμένεται να τριπλασιάσει φέτος τα κέρδη του, παρουσιάζοντας κέρδη πάνω από 75 εκατ. ευρώ.

Κερδοφόρα είναι η παρουσία της Eurobank και στην Τουρκία όπου ελέγχει το 70% της Eurobank Tekfen. Η τουρκική θυγατρική ιδρύθηκε το 1989 και η Eurobank εξαγόρασε το 70% το 2007, διατηρώντας παράλληλα μια επιτυχημένη στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο Tekfen, οποίος διατήρησε περίπου το 30% της τράπεζας.

Από την εξαγορά της μέχρι σήμερα, η Eurobank Tekfen έχει σχεδόν διπλασιάσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο το οποίο ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας το δίκτυο το οποίο αριθμεί 57 υποκαταστήματα και επιχειρηματικά κέντρα. Σήμερα, η Eurobank Tekfen αποτελεί μια αυτόνομη τράπεζα στην Τουρκία με έμφαση στην τραπεζική επιχειρήσεων.

Πηγή: capital.gr / Νένα Μαλλιάρα