Πολιτικός οδηγός της σύγχρονης Τουρκίας και λεξικό ακρωνύμων – συντομογραφιών

Γεώργιος Β. Μιχαλακόπουλος

Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2005
188 σελ.
ISBN 960-14-1034-1, ISBN-13 978-960-14-1034-0

Δικαστήρια Κρατικής Ασφαλείας, Κόμμα της Αρετής, Επεισόδιο Gaziosmanpasa, Necmettin Erbakan, Tayyip Erdogan, Milli Gorus, “Σουσουρλούκ”, Συμφωνία της Άγκυρας… Τα λήμματα αυτά, καθώς και η ανάλυσή τους, αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της σύνθετης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της σημερινής Τουρκίας.
Το παρόν έργο αποτελεί μια γνωσιολογική αλλά και μια αναλυτική προσέγγιση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της τουρκικής πολιτικής ζωής και κοινωνίας υπό τη μορφή αναλελυμένων λημμάτων. Ο στόχος έγκειται στην καλύτερη γνωριμία του Έλληνα αναγνώστη με τη χώρα αυτή και ιδιαιτέρως μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προσφέρει στην Τουρκία μια ευκαιρία εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, η κατανόηση και εμβάθυνση στη λειτουργία του τουρκικού κράτους κρίνεται επιβεβλημένη, ιδιαιτέρως σε μια εποχή που η χώρα αυτή προσπαθεί να επιβληθεί ως ηγέτιδα δύναμη στην περιφέρειά της.
Στο εγχειρίδιο αυτό, εκτός από το τμήμα όπου αναλύονται τα λήμματα, περιλαμβάνονται επιβοηθικά ένα Λεξικό Τουρκικών Ακρωνύμων – Συντομογραφιών, Πίνακες με τους Προέδρους και τους Πρωθυπουργούς της Τουρκικής Δημοκρατίας, Πίνακες με δημογραφικά στοιχεία καθώς και Πίνακες με οικονομικά στοιχεία.