Πλαστικά Θράκης: Πουλήθηκε το 50% της θυγατρικής στην Τουρκία

Υπεγράφη η οριστική συμφωνία για την πώληση συμμετοχής (50%) που κατέχει η θυγατρική εταιρεία Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E. στην εταιρεία Thrace Teknik με έδρα την Κωνσταντινούπολη, αντί συνολικού τιμήματος 810.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ηΠλαστικά Θράκης.

Η εταιρεία Thrace Teknik παράγει δοχεία συσκευασίας για παγωτά, γαλακτοκομικά και άλλα τρόφιμα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 5,6 εκ. Ευρώ, ενώ τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματά της ήταν οριακά ζημιογόνα.

Η διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί την Τουρκία ως αγορά με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα δραστηριοποίησης και από την ως άνω συναλλαγή ο Όμιλος αφενός με θα μειώσει τον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό του κατά 2,5 εκ. Ευρώ και αφετέρου θα αυξήσει τη ρευστότητά του με το ισόποσο του τιμήματος συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία οικονομική χρήση, η Thrace Teknik αντιπροσώπευε ποσοστό 1,1% του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου.