Κοινή ελληνοτουρκική άσκηση διάσωσης στην Σμύρνη

Στις 6 και 7 Απριλίου τα εθνικά σκέλη Ελλάδας και Τουρκίας της Μικτής Ελληνοτουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, θα συναντηθούν στη Σμύρνη της Τουρκίας για μια σειρά ασκήσεων.

Η Μικτή Ελληνοτουρκική Εφεδρική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Joint Hellenic Turkish – Standby Disaster Response Unit /JHET-SDRU) έχει συσταθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του σχετικού Πρωτοκόλλου που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2001, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με σκοπό τη συνεργασία στην αντιμετώπιση εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών.