Η NEL LINES βάζει γραμμή πλεύσης προς Τουρκία

Mε τo ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ στο Δικελί και το Αϊβαλί

Η NEL LINES ανακοινώνει την έναρξη καθηµερινών δροµολογίων από τη Μυτιλήνη προς Δικελί και Αϊβαλί. Τα δροµολόγια ξεκινούν την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011, ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αν 08:30) – ΔΙΚΕΛΙ (αφ 10:15 αν 18:00) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αφ 19:45)
ΤΡΙΤΗ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αν 08:30) – ΔΙΚΕΛΙ (αφ 10:15 αν 18:00) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αφ 19:45)
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αν 08:30) – ΔΙΚΕΛΙ (αφ 10:15 αν 18:00) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αφ 19:45)
ΠΕΜΠΤΗ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αν 08:30) – ΑΙΒΑΛΙ (αφ 10:30 αν 18:00) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αφ 20:00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αν 08:30) – ΔΙΚΕΛΙ (αφ 10:15 αν 18:00) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αφ 19:45)
ΣΑΒΒΑΤΟ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αν 08:30) – ΑΙΒΑΛΙ (αφ 10:30 αν 18:00) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αφ 20:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αν 08:30) – ΔΙΚΕΛΙ (αφ 10:15 αν 18:00) – ΜΥΤΙΛΗΝΗ (αφ 19:45)

Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου