Η ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία μέσω Τουρκίας

Η θυγατρική της  ΜΕΤΚΑ Α.Ε. στην Τουρκία, Power Projects Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi (Power Projects Limited), σε κοινοπραξία με την General Electric, υπέγραψε σύμβαση για ενεργειακό έργο στην Αλγερία.

Το έργο της Μέτκα περιλαμβάνει τη σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι κινητών συστοιχιών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant), που θα εγκατασταθούν σε τρείς τοποθεσίες στην Αλγερία. Θα υλοποιηθεί με ταχείς διαδικασίες (fast track) και προγραμματίζεται να παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συνολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι 43.950.000  δολάρια.

Η Power Projects Limited είναι η 100% θυγατρική εταιρεία της ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 στο πλαίσιο της δέσμευσης της ΜΕΤΚΑ για μακροπρόθεσμη παρουσία στην ενεργειακή αγορά της Τουρκίας και την περαιτέρω διείσδυση της στον τομέα ανάληψης σύνθετων έργων «με το κλειδί στο χέρι» στην ευρύτερη περιοχή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Power Projects έχει καθιερωθεί ως κυρίαρχος κατασκευαστής μεγάλων έργων παραγωγής ενέργειας στην Τουρκία, ενώ ήδη επεκτείνεται ενεργά και σε άλλες αγορές.

Η Αλγερία αποτελεί την 7η χώρα στην οποία η ΜΕΤΚΑ υλοποιεί έργα μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.