Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών του Ελληνο-Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η 2η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών του Ελληνο-Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και είχε ως αντικείμενο τη λογοδοσία των πεπραγμένων του Επιμελητηρίου για το 2011, καθώς και τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2012.

Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μπουτάρης, ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ. Tugrul Biltekin, καθώς και ο Εμπορικός Ακόλουθος της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ. Kemal Tϋzϋn .

Τόσο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, όσο και ο Γενικός Πρόξενος κ. Biltekin, ανέφεραν τη σημασία που έχουν οι αρμονικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών, σε εμπορικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στα πλεονεκτήματα που μπορεί να ανακύψουν από αυτές.

Τέλος μετά το πέρας των ομιλιών και των χαιρετισμών, τα Μέλη του Ελληνο-Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα και τις προτάσεις τους απευθείας στους ομιλητές.