Επιχειρηματική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη

Το Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη από 31 Μαρτίου 2011 έως 03 Απριλίου 2011.

Σκοπός της επιχειρηματικής αποστολής, όπως και των προηγούμενων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από το Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο, είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των επαγγελματιών τους.Πιο συγκεκριμένα με την ενέργεια αυτή το Επιμελητήριο στοχεύει στα εξής:

– την προβολή Ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της  Τουρκίας.

– τη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους επιχειρηματίες  της γειτονικής χώρας.

– τη διερεύνηση αναγκών που τυχόν υπάρχουν στην αγορά της Τουρκίας, αλλά δεν καλύπτονται επαρκώς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι μια από τις ταχέως αναπτυσσόμενες και μεγαλύτερες αγορές της περιοχής, η αποστολή αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκτείνουν την δράση τους σε αυτή. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα προσεγγίσουν Τουρκικές επιχειρήσεις του κλάδου τους και θα αναπτύξουν νέες συνεργασίες, αμοιβαία επωφελείς. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα γίνουν στο Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης.