Εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 2012

Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής: 21 Μαρτίου 2012

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη (İstiklal Caddesi No.60 Beyoğlu) στις 14 -15-16 Μαΐου 2012. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στη Γραμματεία του προγράμματος διδασκαλίας νέων ελληνικών του Σισμανογλείου Μεγάρου έως τις 21 Μαρτίου 2012. Οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας είναι:

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10.00-16.00 και Τρίτη και Πέμπτη 14.00-20.00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο σύνδεσμο www.greeklanguage.gr/certification/node/3 ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση yunandilkurslari@gmail.com. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του εξεταστικού κέντρου για την καταβολή των εξετάστρων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr/certification/node/136), είναι ο εξής:

FINANSBANK (Beyoğlu Şubesi)

IBAN: TR18 0011 1000 0000 0032 6172 10

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσκομίζουν, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τους, την απόδειξη κατάθεσης στον ως άνω λογαριασμό του ποσού που αντιστοιχεί στα εξέταστρα για το επίπεδο ελληνομάθειας που επιθυμούν.