Ελληνοτουρκικό σεμινάριο στην Λέσβο “Languages United: Greek and Turkish Tandem”

Το σεμινάριο στηρίζεται στις αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Χρησιμοποιείται η επικοινωνιακή μέθοδος, που αναδεικνύει την επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας, και ταυτόχρονα ακολουθούνται οι αρχές της σύγχρονης διδακτικής των ζωντανών γλωσσών, η οποία δίνει βαρύτητα στον πολιτισμό.

Στο σεμινάριο προωθείται η ενεργητική μάθηση, ενσωματώνονται οι εμπειρίες των συμμετεχόντων και προωθείται η ανταλλαγή ιδεών αλλά και γνώσεων για τους δύο πολιτισμούς. Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόζεται μέσα από ένα καθημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει δύο ώρες μαθήματος γλώσσας στα ελληνικά ή στα τουρκικά, και δύο ώρες γλωσσικού εργαστηρίου, όπου οι συμμετέχοντες, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους και με βάση τη μέθοδο αλληλοδιδασκαλίας Tandem, μέσα από διάφορες δραστηριότητες εξασκούν όσα έμαθαν μέσα στην ημέρα, κάνουν πρακτική στην προφορική επικοινωνία και αντιλαμβάνονται καλύτερα το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται τα μορφολογικά στοιχεία των δύο γλωσσών.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται επίσης με καθημερινές πολιτιστικές/ εκπαιδευτικές δραστηριότητες που φέρνουν τους συμμετέχοντες σε επαφή με κοινά πολιτιστικά στοιχεία των δύο χωρών. Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η επαφή και συνεργασία των συμμετεχόντων με βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα και στόχους.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

– Η εξοικείωση των συμμετεχόντων από την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με τα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας
– Η ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ελληνική ή στην τουρκική (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση – και παραγωγή γραπτού λόγου) με έμφαση στην παραγωγή προφορικού λόγου
– Η γνωριμία με τους δύο πολιτισμούς και ιδίως με τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές τους (κοινωνία, τέχνες, ιστορία, φύση)
– Η συνάντηση και επαφή των εκπαιδευόμενων από την Ελλάδα, από την Τουρκία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η ανάπτυξη διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων
– Η γνωριμία με μέρη ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας για τις σχέσεις των δύο χωρών (οθωμανικά μνημεία στη Λέσβο)
– Η ανταλλαγή διαπολιτισμικών στοιχείων και η ώσμωση των πολιτισμών
– Η θεσμοθέτηση παρόμοιων συναντήσεων Ελλήνων, Τούρκων και άλλων Ευρωπαίων με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ειρήνη, τη συνεργασία και τη δια βίου εκπαίδευση
– Η δημιουργία κοινών δράσεων (projects)

Πρόγραμμα του σεμιναρίου

1η μέρα
– Παρουσίαση του Προγράμματος του σεμιναρίου και των συμμετεχόντων
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem

2η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem
— Ώρα μελέτης με τον καθηγητή
– Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού στη Σκάλά Λουτρών

3η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem: παρουσίαση των χωρών/ των οργανισμών των συμμετεχόντων
– Ώρα μελέτης με τον καθηγητή
– Μάθημα παραδοσιακών χορών από την Ελλάδα και από την Τουρκία

4η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem
-Επίσκεψη στη Μυτιλήνη σε μέρη που έχουν σχέση με την Οθωμανική παρουσία και επιρροή στη Λέσβο

5η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem
– Ενδιάμεση αξιολόγηση του σεμιναρίου
– ελεύθερο απόγευμα

6η μέρα
– Εκδρομή στη Λέσβο (σε μέρη ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας για τους δύο πολιτισμούς)
-Επίσκεψη σε επαγγελματικό χώρο ή σε καλλιτεχνικό εργαστήριο

7η μέρα
Επίσκεψη σε επαγγελματικό χώρο ή σε καλλιτεχνικό εργαστήριο
– (προαιρετικά) Επίσκεψη στα Θερμά Λουτρά-Χαμάμ

8η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem
– Εκδρομή με βάρκα στον Κόλπο της Γέρας

9η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem
– Ώρα μελέτης με τον καθηγητή
– Προβολή ελληνικής ταινίας

10η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem
– Τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου και διαμόρφωση του Δικτύου επαφής
– Μάθημα τραγουδιού

11η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem
– Μάθημα μαγειρικής με συνταγές από την Τουρκία και την Ελλάδα
– Μάθημα παραδοσιακών χορών από την Ελλάδα και από την Τουρκία

12η μέρα
– Μάθημα ελληνικών ή τουρκικών
– Γλωσσικό εργαστήριο αλληλοδιδασκαλίας Tandem
– Επίσκεψη στο μουσείο Θεόφιλου, Έλληνα

ΕΝΑΡΞΗ 13/6/2011 –  1 εβδομάδα (30 ώρες) 300 ευρώ
ΕΝΑΡΞΗ 30/8/2011 – 2 εβδομάδες (60ώρες) 500 ευρώ

Πληροφορίες-Αιτήσεις συμμετοχής

ΑΙΟΛΙΣ
Σκάλα Λουτρών 81100,
τηλ: (+30)2251091660
φαξ: (+30)2251091661

e-mail info@aeolis.edu.gr