Ελληνοτουρκική πανεπιστημιακή συνεργασία


Στο πλαίσιο της συνεργασίας Erasmus Teaching Staff Mobility του τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το τμήμα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Yeditepe Κωνσταντινούπολη (Yeditepe-Üniversitesi Fen-­Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) ο επικ. καθηγητής Dr. Ali Budak θα δώσει διαλέξεις ως ακολούθως:

– Δευτέρα  16  Μαϊου  2011,  ώρα  10.00­-12.00:  «An  early  metafiction­ novel from 19th century: Ahmet Mithat Efendi’s Müşahedat»

– Τρίτη 17 Μαϊου 2011 ώρα 11.00-­13.00: «Neo­Hellenisme. A culture oriented trend in Turkish literature going back to the famous poet Yahya Kemal Beyatlı and romancier Yakup Kadri Karaosmanoğlu»

–  Τρίτη 17 Μαίου 2011, ώρα 14.00­-15.00: A theme for discussion:
What do the people in Turkey know about the contemporary Greek literature?
What do the people in Greece know about the contemporary literature in Turkey