Διμερής συνεργασία σε επίπεδο επενδύσεων

Η επιθυμία συνεργασίας στο επίπεδο των επενδύσεων εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εθιμοτυπικής επίσκεψης του γενικού προξένου Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη Husein Ozdemir στον αναπληρωτή υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σωκράτη Ξυνίδη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την οικονομία, τις εμπορικές σχέσεις και τον τουρισμό. Έμφαση δόθηκε στη λειτουργία της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) και στις δραστηριότητες που προκύπτουν μέσω αυτής για τη διμερή συνεργασία στο επίπεδο των επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η λειτουργία της οποίας αναβαθμίζεται από την Κυβέρνηση, με στόχο να αναδειχθεί σε μοχλό για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλη της καινοτομίας.

Ο πρόξενος ανάδειξε ως κύριες προτεραιότητες ενδιαφέροντος από πλευράς Τούρκων επιχειρηματιών τις συνεργασίες στον επιχειρηματικό τομέα και τον τομέα των μεταφορών και δικτύων.