Διεθνές συνέδριο Ελλάδας-Τουρκίας για τον Θρησκευτικό και Πολιτισμικό Τουρισμό

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Αιγαίου Πολιτεία” θα διοργανώσει μετά από σχετική πρόταση και πρωτοβουλία αφενός της Τουρκικής Κυβέρνησης, αφετέρου της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της γειτονικής χώρας διεθνές συνέδριο για τον Θρησκευτικό Τουρισμό, τον Μάρτιο του 2012 στην Καππαδοκία, ενώ τέλη Νοεμβρίου 2011 θα προηγηθεί η προπαρασκευαστική συνάντηση με τη συμμετοχή Ελλήνων και Τούρκων ακαδημαϊκών, φορέων της τουριστικής βιομηχανίας, εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Καππαδοκίας, της Ένωσης Τούρκων Συγγραφέων και δημοσιογράφων, κ.ά.

Η απόφαση αυτή ελήφθη πέρυσι στις 18 Δεκεμβρίου 2010 κατά τη διάρκεια Διεθνούς Συμποσίου για την “Πολιτισμική και Τουριστική Συνεργασία Ελλάδος – Τουρκίας”, άλλη μία πρωτοβουλία της “Αιγαίου Πολιτείας”, που μεταξύ άλλων στοχεύει στην ανάδειξη νέων πλαισίων πολιτισμικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η προσπάθεια της “Αιγαίου Πολιτείας” ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009 με την διεξαγωγή του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στην Κωνσταντινούπολη “Ο Πολιτισμός της Αλληλεγγύης: Κοινωνικές, Οικονομικές, Πολιτισμικές και Θρησκευτικές προεκτάσεις” και είχε ως κεντρικό ομιλητή τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Σκοπός των πρωτοβουλιών είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του Πολιτισμού και του Θρησκευτικού Τουρισμού για την οικοδόμηση ενός πολιτισμού αλληλεγγύης με βάση το Αιγαίο που περιβρέχει δύο γείτονες λαούς.

Όπως τόνισε η κα Μαριάννα Ζιμπάρα, πρόεδρος της “Αιγαίου Πολιτείας”, “η διαμόρφωση δομών περιφερειακής συνεργασίας θέτει ως εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση την εμπέδωση πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλεξάρτησης και συναντίληψης. Ιδιαίτερα, υπό τις σημερινές συγκυρίες της αποδόμησης πολιτικών και κοινωνικών θεσμών και της διαρθρωτικής κρίσης του οικονομικού συστήματος, πρέπει να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις εξωστρέφειας που αποδεικνύουν εμπράκτως ότι υπάρχουν υγιείς κοινωνικές δυνάμεις που είναι σε θέση να ενισχύσουν την αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας και παράλληλα να αναδεικνύουν την δυναμική του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει”.