Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Ένα Διεθνές Κέντρο Γνώσης και Έρευνας

Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) (www.ihu.edu.gr) ιδρύθηκε το 2005 (ν. 3391), έχει έδρα του τη Θεσσαλονίκη, και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που προσφέρει Προγράμματα Σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Αποστολή του Δι.Πα.Ε. είναι να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε Έλληνες, ξένους και ομογενείς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της χώρας ως διεθνούς εκπαιδευτικού προορισμού και η διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Από το 2008, που ξεκίνησαν την λειτουργία τους τα πρώτα προγράμματα σπουδών, έχει δημιουργηθεί ένας σημαντικός πυρήνας φοιτητικής κοινότητας από 15 χώρες σε ένα πνεύμα πολιτισμικής ώσμωσης και διαπολιτισμικής συνεργασίας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ικανά, εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της Οικονομίας, των νέων Τεχνολογιών και του Πολιτισμού, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο των παραπάνω Επιστημών σήμερα, τα Προγράμματα Σπουδών του Δι.Πα.Ε. διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο τριών Σχολών: της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας.

Για την επιλογή και το σχεδιασμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων προηγήθηκε έρευνα σε περισσότερα από 4.000 προγράμματα από 256 πανεπιστήμια 19 χωρών, ώστε τα μεταπτυχιακά του να είναι ανταγωνιστικά και να προσελκύσουν φοιτητές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι παραπάνω Σχολές προσφέρουν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1)    Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων (www.econ.ihu.edu.gr)
– Executive MBA
– MSc in Management
– MSc in Banking & Finance
– MSc in Sustainable Development*
-MSc in Strategic Product Design*
-LLM in Transnational and European Commercial Law & Alternative Dispute Resolution*

2)    Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (www.hum.ihu.edu.gr)
– MΑ in Black Sea Cultural Studies
-MA in Art, Law and Economy*

3)    Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας (www.tech.ihu.edu.gr)
– MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems
– MSc in Energy Systems *pending approval

Τα Masters ξεκινούν κάθε Οκτώβριο και η φοίτηση σε αυτά διαρκεί δώδεκα (12) μήνες. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής είναι διαρκής μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων. Το executive MBA ξεκινά κάθε Ιανουάριο, διαρκεί δύο (2) έτη και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων.  Επιπλέον, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. προσφέρει ένα αριθμό υποτροφιών σε επιλεγμένους υποψήφιους, όταν αυτοί πληρούν ένα συνδυασμό αντικειμενικών κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, επαγγελματική προϋπηρεσία, οικονομικό υπόβαθρο). Για την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σκοπεύει να προσφέρει έναν αριθμό υποτροφιών, οι οποίες θα καλύπτουν σημαντικό μέρος των διδάκτρων. Εκτιμάται πως ένα ποσοστό μέχρι 10% των συνολικών εσόδων από τα δίδακτρα, θα προσφερθεί με τη μορφή υποτροφιών αριστείας. Οι υποτροφίες αυτές θα είναι ανταγωνιστικές, με κυριότερα κριτήρια την αριστεία στις προπτυχιακές σπουδές και την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μεριμνά για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κρίνονται εξαιρετικά απαραίτητες στην σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, λειτουργεί Γραφείο Σταδιοδρομίας ‘‘Career Office’’ για την προετοιμασία και υποστήριξη των αποφοίτων στην εξεύρεση εργασίας.

Από την σύστασή του το Πανεπιστήμιo επικεντρώθηκε στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με βασικούς άξονες την ακαδημαϊκή αριστεία, τον διεθνή προσανατολισμό και την ουσιαστική εναρμόνιση με τις αναπτυξιακές ανάγκες της κοινωνίας του σήμερα. Στόχος μας, η προετοιμασία των επόμενων γενεών επιστημόνων και στελεχών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση διακεκριμένων ακαδημαϊκών από τα ελληνικά ΑΕΙ, την πρόσκληση επιφανών πανεπιστημιακών, Ελλήνων και μη, από τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς επίσης και με την προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπεδου, τόσο από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Κώνστας
tel: +30 2310 807532
fax: +30 2310 474520
email: i.konstas@ihu.edu.gr