Αλουμύλ: Συμφωνία για μονάδα διέλασης στην Τουρκία

Αναφορικά με δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό ΜΜΕ που αφορά επένδυση της ΑΛΟΥΜΥΛ στην Τουρκία, η διοίκηση της Εταιρίας επιβεβαιώνει πως υπάρχει συμφωνία δημιουργίας μονάδας διέλασης* στην Τουρκία.

Η επένδυση θα είναι μικρότερη της αρχικής σχεδιασθείσης, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΟΥΜΥΛ θα είναι μικρότερο του 51%.  Η συγκεκριμένη επένδυση δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της επένδυσης.

 

*Διέλαση
Πρόκειται για την παραγωγή επιμήκων προϊόντων αλουμινίου (προφίλ), μετά από την βιομηχανική επεξεργασία κολωνών (μπιγιετών) αλουμινίου. Τα προϊόντα διέλασης (προφίλ) στην εγχώρια αγορά αφορούν κυρίως τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ενώ στις εξαγωγές έχουν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών (μεταφορές, βιομηχανικά προφίλ κ.α.). Χαρακτηριστικά προϊόντα στον τομέα αυτό αποτελούν τα προφίλ αλουμινίου για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα.